Patrimoine Géologique.
Patrimoine Géologique.Patrimoine Géologique Calendrier Articles A lire Livres géologie A visiter Associations Forum Encyclopédie LiensPatrimoine Géologique.


ASSOCIATION

Page précédente Retour

NAUTILUS - GENT v.z.w. (Gand)

Nautilus is een Gentse vereniging voor verzamelaars van mineralen en fossielen. Onze leden zijn mensen die in het algemeen geboeid zijn door de fascinerende wereld van de geologie of een deelaspect hiervan. Momenteel telt Nautilus meer dan 200 leden, verdeeld over België en Nederland.

Aan de leden van de vereniging wordt een waaier van activiteiten en diensten aangeboden waaronder maandvergaderingen, lezingen, uitleningen van boeken en toestellen, lessenreeksen, uitstappen, micromountavonden, een jaarlijkse beurs, enz...

Nautilus tekende, samen met de belangrijkste verenigingen van België, de "deontologische erecode" en is lid van de Raad voor Aardwetenschappen (RAW). Dit laatste is een overkoepelend organisme die de voornaamste Belgische verenigingen van mineralen- en fossielenverzamelaars groepeert.

PRACTICUM :

Iedere laatste zaterdag van de maand wordt er van 14.00 u. tot 16.00 u. een bibliotheek en practicumruimte opengehouden. Hier kan men honderden boeken en tijdschriften over geologie, mineralogie en paleontologie raadplegen en gratis uitlenen.
Tevens hebben de leden de mogelijkheid toestellen ter plaatse te gebruiken of uit te lenen tegen een kleine vergoeding (microscopen, ultrasoonbaden, krakers, geigerteller, goudpannen enz.).
Of loop gewoon eens binnen voor een gezellige babbel over uw hobby, met of zonder drankje, de verantwoordelijke van dienst zal u graag verwelkomen.
Dit practicumlokaal in de Corbiestraat 5 te Gent is gratis en toegankelijk voor leden en niet-leden.

EXCURSIES :

Regelmatig worden begeleide uitstappen naar bekende en minder bekende vindplaatsen in binnen- en buitenland ingericht. Zowel mineralen- als fossielenvindplaatsen komen hier aan bod. Alle leden kunnen hieraan gratis deelnemen, wel is het raadzaam op voorhand contact op te nemen met de excursieleider.

Indien u hierover meer details wenst, raadpleeg "Nautilus-Info", de on-line kalender of neem een kijkje onder de rubriek "Excursies".

 

LIDMAATSCHAP

Het lidgeld is voor een gans werkjaar, vanaf september tot en met juni. De leden kunnen vanaf dan gratis deelnemen aan alle aktiviteiten van de vereniging. Tevens ontvang je hiervoor het tijdschrift "Nautilus-Info" (10 nummers) boordevol informatie over je hobby.
Lid kan je worden door storting op rekening nr. 068-0632010-82 van Nautilus-Gent, Corbiestraat 5, 9000 Gent.

€ 12,50
Jeugdlid (12-18 j.)
€ 17,50
gewoon lid
€ 20,00
Gezinslid
€ 25,00
Steunend lid
€ 22,50
Nederland
Functie
Naam
Adres
Telefoon
Voorzitter

Frank Gelaudef
gelaude@worldonline.be

Nieuwpoort 6 9000 Gent 09/225.91.10
Secretariaat Georges Claeys Henricus Bracqstraat 109030 Mariakerke Gent 09/227.32.10
NAUTILUS Nautilus-vzw

Gent Corbiestraa

5 9000 Gent t