Patrimoine Géologique.
Patrimoine Géologique.Patrimoine Géologique Calendrier Articles A lire Livres géologie A visiter Associations Forum Encyclopédie LiensPatrimoine Géologique.


ASSOCIATION

Page précédente Retour

Mineralogische Kring Antwerpen v.z.w. (MKA)

(Club Minéralogique d'Anvers)

Als mineralen verzamelen uw hobby is, dan vindt u hier inlichtingen over de Mineralogische Kring Antwerpen v.z.w. (MKA) en haar activiteiten. Verder heeft u via de 'Mineral Collectors Pages' toegang tot een hele verzameling mineralogische pagina's op het WWW.


MKA stelt zich voor


Doelstellingen :

De Mineralogische Kring Antwerpen werd in 1963 opgericht door enkele mineralogisch geïnteresseerden en groeide sindsdien uit tot een actieve vereniging met meer dan 400 leden.
Dit zijn zowel hobby-mineralogen als academisch gevormde specialisten, studenten als volwassenen, allen met een gemeenschappelijke belangstelling: het ontdekken en bestuderen van de mineralen die in de aardkorst voorkomen. Iedereen die tot mineralen en gesteenten aangetrokken wordt, zal zich in de MKA thuis voelen.

Vergaderingen :

Er zijn maandelijks twee vergaderingen (uitgezonderd mei, juli en augustus) :

· Op de 2de vrijdag van de maand in zaal 'Op-Sinjoorke', Vlaamse Jeugdherberg, Eric Sasselaan 5, Antwerpen.
· Men kan er terecht vanaf 19.30 uur voor een lezing met dia's of video over een mineralogisch onderwerp, hulp bij determinatie van mineralen, inlichtingen over vindplaatsen, raadplegen van de uitgebreide bibliotheek en een gezellige babbel.
· Op de 1ste vrijdag van de maand wordt er vergaderd in Cultuurcentrum 'Reinaert', Eikenlei 41, St-Job-in-'t-Goor vanaf 20.30 uur.
· Ook hier is er een lezing met dia's over een mineralogisch onderwerp. Een beperkte bibliotheek is er ter beschikking en uiteraard kan men ook allerlei informatie omtrent mineralen en vindplaatsen bekomen.

Initiatie en Jeugdwerking :

Startende verzamelaars van 8 tot 88 jaar worden opgevangen op speciale vergaderingen waar inleidende onderwerpen, determinatie van eigen vondsten, vindplaatsen, ... aan bod komen. De vergaderingen gaan een 4-tal maal per jaar door op zaterdagvoormiddag in het lokaal Ommeganckstraat 26, Antwerpen. Informeer bij het MKA secretariaat voor het programma en kom gerust eens vrijblijvend kennis maken.

Tijdschrift :

Geonieuws is het maandelijks (behalve juli en augustus) tijdschrift van MKA. Elke jaargang omvat ruim 200 pagina's vulgariserende of meer diepgaande artikels omtrent alle aspecten van de mineralogie. Geonieuws streeft naar een evenwicht tussen hobby en wetenschappelijke interesse.
Tot de rubrieken behoren o.a. thema-artikels omtrent mineralogische onderwerpen en vindplaatsen, kalender van de MKA activiteiten, beurzen- en tentoonstellingskalender, mineraal van de maand, en inhoudstabellen van de meer dan 35 tijdschriften die in onze bibliotheek beschikbaar zijn.
De alfabetische index van de voorbije 25 jaargangen kunt u hier raadplegen.

Bibliotheek :

De bibliotheek in zaal 'Op-Sinjoorke' bevat meer dan 1000 werken i.v.m. mineralogie, kristallografie, gemmologie en aanverwante onderwerpen. De alfabetische index van het volledige boekenbestand, gesorteerd volgens onderwerp, is hier te raadplegen. Tevens zijn een 35-tal internationale tijdschriften ter beschikking van de leden. Enkele belangrijke tijdschriften kunnen ook ontleend worden in het lokaal 'Reinaert'.
De boeken en tijdschriften worden gratis uitgeleend aan de leden.

Excursies :

Jaarlijks worden verschillende een- of meerdaagse excursies georganiseerd in binnen- en buitenland. Tevens plannen de leden onderling via hun contacten op de maandvergaderingen of in de werkgroepen kleinschalige uitstappen of maken afspraken in hun gemeenschappelijke vakantieoorden.

Beurzen en Tentoonstellingen :

Elk jaar organiseert de MKA de tweedaagse internationale mineralenbeurs MINERANT te Antwerpen. Het is een trefpunt van vele duizenden mineralenverzamelaars en meer dan 100 exposanten uit binnen- en buitenland die er hun mineralen te ruil of te koop aanbieden. Samen met de beurs wordt telkens een tentoonstelling uit de verzamelingen van leden georganiseerd.

Determinatiedienst :

Wanneer eenvoudige middelen, vindplaatsdocumentatie en ervaring niet volstaan om uw mineralen te determineren, kan de MKA voor u gebruik laten maken van meer gesofistikeerde technieken zoals x-stralendiffractie, microscopische technieken of onderzoek met de elektronenmicrosonde.
Voor het determineren van edelstenen beschikt de determinatiedienst van de MKA over een eigen edelsteenkundig laboratorium.

Uitleendienst :

De leden kunnen tegen een kleine vergoeding stenenbrekers, microscopen en ultrasoonbaden van de vereniging lenen.

Samenaankoop :

Gezamenlijke aankopen tegen groothandelsprijzen van gereedschap (hamers, beitels), microscopen, doosjes, kit, boeken,CD-ROM... worden regelmatig georganiseerd.

Lidmaatschap :

Men kan individueel of als gezin tot de vereniging toetreden. In het laatste geval kunnen alle leden van het gezin aan alle activiteiten van de kring deelnemen.
De vereniging onderscheidt toetredende en effectieve leden. Uitsluitend deze laatsten hebben stemrecht op de jaarlijkse algemene ledenvergadering en zij dragen mede de verantwoordelijkheid over de vzw. Er is geen onderscheid tussen beide categorieën betreffende deelname aan activiteiten en diensten. De volledige statuten van de vereniging worden u op verzoek toegezonden.
Het MKA-lidmaatschap wordt van kracht bij betaling van de contributie. Indien men vóór 1 september lid wordt, ontvangt men Geonieuws van het hele lopende jaar. Wie echter na 1 september lid wordt, is automatisch lid voor het volgende jaar en ontvangt Geonieuws slechts vanaf de datum van toetreding.
Lidmaatschapsbijdrage: actuele informatie omtrent de lidmaatschapsbijdrage en betalingsmodaliteiten.
Lid worden kan ook on-line !

Voor meer informatie :

Heeft u nog vragen omtrent de werking en de activiteiten van de MKA, wendt u dan tot :

Secretariaat MKAH. Bender P. Van den Bemdenlaan 107B 2650 Edegemtel / fax -32- (0)3 440 89 87, e-mail : secretariaat@minerant.org